2η Εκστρατεία Καθαριότητας για την Άλωνα

ANAKOINΩΣΗ
2η Εκστρατεία Καθαριότητας για την Άλωνα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας σε συνεργασία με τους οργανωμένους φορείς της Κοινότητάς μας (ΑΠΟΑ, Εκκλησιαστική Επιτροπή, Σύνδεσμο Αποδήμων και Κυνηγετικό Σύνδεσμο Άλωνας) έχει προκηρύξει εκστρατεία καθαριότητας η οποία θ’ αρχίσει στις 15 Ιουνίου και θα τελειώσει στις 15 Ιουλίου 2017.
Στα πλαίσια της εκστρατείας καθαριότητας θα καταβληθεί προσπάθεια καθαρισμού των οικοπέδων/χωραφιών/περιβολιών που βρίσκονται κατά μήκος των δρόμων και των μονοπατιών και οι κάτοχοι των τεμαχίων δεν ανταποκρίθηκαν για τον καθαρισμό τους μέχρι 4 Ιουνίου 2017. Οι κάτοχοι θα χρεωθούν για το κόστος του καθαρισμού.
Την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 από τις 10.00 – 1.00μ.μ. θα γίνει εθελοντική εκστρατεία για καθαρισμό των νεραύλακων κατά μήκος των δρόμων της Κοινότητας και καλούνται όλοι οι χωριανοί, μόνιμοι και απόδημοι και οι οργανωμένοι φορείς να λάβουν μέρος στην εκστρατεία καθαρισμού.
Καλούνται οι χωριανοί όπως οποιαδήποτε άχρηστα αντικείμενα π.χ. οικιακές συσκευές, σίδερα, πλακάκια, έπιπλα, αποκόμματα κεραμιδιών, γυψοσανίδες κ.α. μεταφέρονται και απορρίπτονται στο ΣΚΙΠ που είναι τοποθετημένο στο χώρο του παλαιού σφαγείου.
Ας εργαστούμε όλοι μαζί για μια ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ ΑΛΩΝΑ.
Καλό καλοκαίρι.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΩΝΑΣ