ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ρυθμιστικό Σχέδιο Άλωνας

Τα δύο συμβόλαια που αφορούν τον σχεδιασμό των πιο κάτω βασικών έργων που προβλέπονται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο έχει αναλάβει το μελετητικό γραφείο ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΛΟΙΖΑΣ Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί. Οι σχεδιασμοί βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε τα σχέδια κατασκευής να είναι ολοκληρωμένα και αδειοδοτημένα από όλες τις Κρατικές Υπηρεσίες ενωρίς το 2015 ώστε με το άνοιγμα των σχετικών κονδυλίων της ΕΕ να εγκριθούν και υλοποιηθούν.
Τα δύο Συμβόλαια αφορούν την παροχή Συμβούλων Μελετητών για:
1. Δημιουργία δρόμου προσπέλασης προς τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Κοιμητήριο με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε δημόσιο χώρο Στάθμευσης.
2. Ανάπλαση του πυρήνα της Κοινότητας.
Ήδη και για τους δύο πιο πάνω σχεδιασμούς έχει παραχωρηθεί η πολεοδομική άδεια και για το 1 πιο πάνω έχει εκδοθεί και η άδεια οικοδομής. Για το 2 δεν χρειάζεται άδεια οικοδομής.

Ανάπλαση της περιοχής Σφαγείου

Η Ανάπλαση του χώρου της περιοχής Σφαγείου για τη δημιουργία Εκδρομικού χώρου και Κέντρου Πληροφόρησης, έχει ανατεθεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο 4arc+ Architects. Ο χώρος ήταν πολυτεμαχισμένος και έχει ενοποιηθεί σε ένα τίτλο. Επίσης μας έχουν παραχωρηθεί με ανέκκλητη δήλωση τα ιδιωτικά τεμάχια και ο χώρος που είναι στην διάθεση μας είναι αρκετός για μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Τοπιοτέχνηση της εισόδου στην Κοινότητα παρά τον Πέρα Ποταμό

Αρχές του 2016 θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση του  σχεδιασμού για τη τοπιοτέχνηση του χώρου στην είσοδο της Κοινότητας μας παρά τον Πέρα Ποταμό με τη δημιουργία πλακόστρωτου πεζοδρομίου (με πέτρα της περιοχής) στη πλευρά της Κάτω Βρύσης μέχρι το σπίτι Ιωάννη Μιχαηλίδη. Στην απέναντι πλευρά θα οριοθετηθεί μέρος του δρόμου για στάθμευση οχημάτων.

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Ο σχεδιασμός της αίθουσας αυτής βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη έγινε το τελικό προσχέδιο το οποίο υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις σχετικές εγκρίσεις.

Ανάπλαση Κάτω Βρύσης και του περιβάλλοντος χώρου.

Το β’ εξάμηνο του 2015 έχει αποφασισθεί  η ανάπλαση της Κάτω Βρύσης  και του περιβάλλοντος χώρου και ο σχεδιασμός ανατέθηκε στην αρχιτέκτονα Στέλλα Κοντού. Ήδη ο σχεδιασμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα συμπεριλάβει στον χώρο και το μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων.