Α.Π.Ο.Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΩΝΑΣ (Α.Π.Ο.Α)

Πρόεδρος: Νικηφόρος Διονυσίου
Τηλέφωνο 99469359
Αναπληρωτής 
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Νεοκλέους
Τηλέφωνο
Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ποντίκης
Τηλέφωνο 96547007
Ταμίας: Πέτρος Διονυσίου
Τηλέφωνο 97771087
Έφορος καλλιτεχνικών: Αντρέας Αγαπίου
Τηλέφωνο 99497360
Έφορος εντευκτηρίου: Αθανάσιος Αθανασίου
Τηλέφωνο
Προπονητής ομάδας: Μιχάλης Νικηφόρου
Τηλέφωνο 99411261