ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΩΝΑΣ «Η ΚΟΙΛΑΔΑ»

Πρόεδρος: Χρίστος Ηλιάδης Τηλέφωνο 99630414