ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νικηφόρος Διονυσίου
Τηλέφωνα : 99469359, 22324274
Email: nikdio@cytanet.com.cy
Αναπληρωτής 
Πρόεδρος:
Μιχάλης Νικηφόρου
Τηλέφωνο: 99411261
Email: miniforoum@gmail.com
Μέλη: Ευριπίδης Τιμοθέου
Τηλέφωνα: 99459424, 22355882
Email:etimo@spidernet.com.cy

Αναστασία Ιακώβου
Τηλέφωνo: 99363132

Σωκράτης Σωκράτους
Τηλέφωνο: 99759214
Email: SocratousS@yahoo.com

Βοηθητικές Υπηρεσείες: Ανδρέας Φ. Τσιάκκας
Τηλέφωνα: 99629081, 22352582, 22652718
Συντονιστής έργων :
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :  info@alona.org.cy