ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΡΔΑΚΙΩΤΙΣΣΑ»

Το σωματείο ιδρύθηκε με στόχο είτε να βοηθά οικονομικά κατοίκους της Άλωνας περιλαμβανομένων και αποδήμων που χρήζουν βοήθειας, είτε επιχορηγώντας διάφορες εκδηλώσεις στην Κοινότητα μας για κοινωνική συνεύρεση των μονίμων κατοίκων καθώς και ετήσια χορηγία στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Άλωνας για την κάλυψη μέρους των εξόδων για διάφορα έργα. Τα έσοδα είναι προϊόν εισφορών από κηδείες που γίνονται στην Κοινότητα μας.