ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Τηλέφωνο 99689659
Γραμματέας: Ανδρέας Τσιάκκας
Τηλέφωνο 99629081
Ταμίας: Χριστόδουλος Φειδία
Τηλέφωνο 99673058
Μέλη: Σοφία Μ.Στυλιανού
Τηλέφωνο 96504548
Νίκος Σταύρου
Τηλέφωνο 99375616
Ιερέας: Πατήρ Κυριακός Θεοφάνους
Τηλέφωνο 99589733
Ιεροψάλτες: Μιχάλης Στυλιανού
Τηλέφωνο 99680930
Στυλιανός Ιωάννου
Τηλέφωνο
Νεωκόρος: Στυλιανός Χριστοφόρου