ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ΧΩΡΑΦΙΩΝ/ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ