ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ