ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΆΛΩΝΑΣ – ΓΙΟΡΤΗ ΖΙΒΑΝΙΑΣ