ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΑΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.