ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2015
TREASURE HUNT – ZIVANIA FESTIVAL 2015
ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΙΒΑΝΙΑΣ 2015
Zivania the spirit of Cyprus
Ζιβανία το κυπριακό νερό της ζωής
Γιορτή της Ζιβανίας 2015
Φωτογραφίες Παγκοινοτική Συγκέντρωση
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 17/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 05/10/2015
Παγκοινοτική Συγκέντρωση προς Προέδρους και Μέλη Επιτροπειών Οργανωμένων Φορέων της Κοινότητας Άλωνας 05/10/2015
43ο Φεστιβάλ Άλωνας Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 01/08/2015
43ο Φεστιβάλ Άλωνας Πρόσκληση 01/08/2015
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 12/07/2015
Εκστρατεία Καθαριότητας για την Άλωνα 06/06/2015
ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΩΝΑΣ 30/05/2015
ΕΚΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 29/04/2015
Το Φουντουκόδασος της Πιτσιλιάς.
Έλεγχος πόσιμου νερού.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΩΝΑΣ ΠΑΣΧΑ 2015. 30/03/2015
Ανακοίνωση Εκκλησιαστικής Επιτροπής Άλωνας. 30/03/2015
Εγκύκλιος ΑΠΟΑ Άλωνας Mάρτιος 2015 26/03/2015
Η Κοινότητα Άλωνας τιμά τον Έλληνα Πρέσβη
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 2014
ΜΗΝΥΜΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΩΝΑΣ