ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 2018

Πληροφορούμε όλους όσοι είναι κάτοχοι Ακίνητης Ιδιοκτησίας η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής του Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας, ότι τους έχουν επιβληθεί Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας με βάση τον Περί Κοινοτήτων Νόμο του 1999 αρ.86(Ι) και σύμφωνα με τα Μητρώα Ακίνητης Ιδιοκτησίας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι έχουν επιβληθεί και οι ακόλουθες φορολογίες:
• Κοινοτικών Υπηρεσιών
• Τέλη Σκυβάλων και Καθαριότητας
• Επαγγελματικός Φόρος
• Φόρος Ενοικίου
Οι ειδοποιήσεις για τις φορολογίες έχουν σταλεί ταχυδρομικώς σε όσους έχουμε εξασφαλίσει τις διευθύνσεις τους.
Όσοι δεν λάβουν ταχυδρομικά τις φορολογίες υποχρεούνται να τηλεφωνήσουν στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου (τηλ.:22652285 Δευτέρα και Πέμπτη από 9.00 – 2.30μ.μ) και να ενημερωθούν για τις οφειλές τους προς το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Η πληρωμή των φόρων μπορεί να γίνει:
1. Στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 9.00π.μ. – 2.00μ.μ.
2. Σε όλα τα καταστήματα της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ.,
αρ. λογ. 10101-4018074-7
3. Σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου αρ. λογ.357028552004
4. Στην ιστοσελίδα JCC.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβίβαση προτίθεστε να κάνετε στο Κτηματολόγιο θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας ότι ο φόρος σας είναι πληρωμένος.

Οι φόροι θα είναι εισπρακτέοι μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2018. Μετά την καθορισμένη ημερομηνία θα επιβάλλεται επιβάρυνση 10%.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΩΝΑΣ