Ρυθμίσεις τροχαίας στη Κοινότητα Άλωνας για τη Γιορτή της Ζιβανίας Κυριακή – 5 Νοεμβρίου 2017

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας σε συνεννόηση με την Αστυνομία Παλαιχωρίου πληροφορεί το κοινό ότι για τη Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, λόγω της εκδήλωσης της Γιορτής της Ζιβανίας στην Άλωνα και της αναμενόμενης αύξησης της τροχαίας κίνησης, θα ισχύουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

1. Το τμήμα του κύριου δρόμου Περιστερώνας – Άλωνας από την είσοδο της Κοινότητας Άλωνας (Πέρα Ποταμός) μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Άλωνας – Πολυστύπου (στροφή Θεοφάνους) θα παραμείνει κλειστό από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 4.00μ.μ.
2. Προτρέπονται οι απόδημοι Αλωνεύτες που θα επισκεφτούν την Άλωνα τη Κυριακή 05/11/2017 όπως έρθουν πριν τις 10.00π.μ.
3. Από την περιοχή της Κάτω Βρύσης μέχρι τα γραφεία της ΣΠΕ απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων εκτός των πιο κάτω σημείων:
(α) Στην αριστερή πλευρά του τμήματος του δρόμου από τη κατοικία του Τάκη Φ. Νικολάου μέχρι τη κατοικία Α. Αθανασίου
(β) Παρά το σημείο της πεζογέφυρας (δεξιά πλευρά)
(γ) Στη δεξιά πλευρά του τμήματος του δρόμου κατά μήκος της πρόσοψης των κτηρίων της ΣΠΕ
4. Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας όπως
επίσης και των ανδρών της Ιδιωτικής Εταιρείας που έχει συμβληθεί για τη
ρύθμιση της τροχαίας. Θα υπάρχουν δύο μικρά λεωφορεία και από τις δύο
κατευθύνσεις για να μεταφέρουν τους επισκέπτες προς και από το χώρο της
εκδήλωσης.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας καλεί όλους τους επισκέπτες όπως επιδείξουν την επιβαλλόμενη συναίνεση και συμμορφώνονται με τις πιο πάνω ρυθμίσεις για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΩΝΑΣ
Άλωνα, 2/11/17