ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας σας καλεί σε Παγκοινοτική Συγκέντρωση τη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 10.30π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων «Α. Αργυρού» της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ., Κατάστημα Άλωνας.

Στη Συγκέντρωση θα γίνει ενημέρωση των κατοίκων και των αποδήμων της Κοινότητάς μας για τις εξελίξεις γύρω από όλα τα έργα που γίνονται ή προγραμματίζονται στην Άλωνα και γενικότερα για θέματα που απασχολούν τη Κοινότητά μας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα ακουστούν οι απόψεις και εισηγήσεις των κατοίκων και αποδήμων.

Πριν την έναρξη της Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης θα προσφερθεί πρόγευμα με αλμυρά και χυμό.

Το πρωί της Κυριακής, 22 Οκτωβρίου 2017, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα τελέσει μνημόσυνο των αποθανόντων Προέδρων, Μελών και Γραμματέων των Κοινοτικών Συμβουλίων Άλωνας, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας

Άλωνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017