ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ