Φωτογραφίες από την εκδήλωση: Η Κοινότητα Άλωνας τιμά τον Έλληνα Πρέσβη