Φωτογραφίες από την εκδήλωση: Το Φουντουκόδασος της Πιτσιλιάς.